• Opplæring
  • Pasienttilfelle om overaktiv blære – Gunda!

Pasienttilfelle om overaktiv blære – Gunda!

Text

Text

Urininkontinens

0% Ikke gjennomført

Mellomnivå

Pasienttilfelle om overaktiv blære – Gunda!

I dette pasienttilfellet skal du hjelpe Gunda, som lider av overaktiv blære. Vi får hjelp av dr. Kjetil Høye, som har gjennomført flere studier i de siste 20 årene og har omfattende erfaring fra behandling av pasienter med overaktiv blære. Han skal lede deg gjennom dette pasienttilfellet skritt for skritt.

Introduksjon og anamnese

Text lesson

Vi blir litt bedre kjent med Gunda.

Text lesson

Vi begynner med noen spørsmål om urininkontinens.

Text lesson

Kjetil kommenterer spørsmålene.

Det første besøket

Text lesson

Vi trenger litt mer informasjon for å kunne behandle Gunda.

Text lesson

Avsnitt 2:  Fordypende spørsmål

Vi stiller noen flere spørsmål.

Text lesson

Her får vi Kjetils kommentarer til spørsmålene.

Text lesson

Hvilke undersøkelser ville du ha utført på Gunda?

Text lesson

Dette er Kjetils anbefalinger med tanke på undersøkelser.

Neste avtale

Text lesson

Vi får laboratoriesvarene.

Text lesson

Avsnitt 2:  Valg av behandling

Hvilken behandling ville du ha valgt for Gunda?

Text lesson

Avsnitt 3:  Gundas behandling

Kjetil gir sine behandlingsanbefalinger.

Text lesson

Hva tenker du om den medisinske behandlingen?

Text lesson

Avsnitt 5:  Kjetil kommenterer

Kjetil kommenterer den medisinske behandlingen.

Text lesson

Avsnitt 6:  Til slutt

Noen avsluttende ord fra Kjetil

Om Kjetil Høye

Kjetil Høye

Kjetil jobber som lege og medisinsk leder for forskning hos Aktimed Helse på Hamar. I tillegg jobber han som konsulent for Forsvaret innenfor Militær seleksjonsmedisin. Fra 1982 har Kjetil utført over 120 000 konsultasjoner som allmennlege. Han har deltatt i over 100 kliniske utprøvninger som hovedutprøver, og har publisert en rekke artikler om inkontinens/overaktiv blære i internasjonale tidsskrifter. Kjetil er også «radiolege» og har podkasten «Dr. Høyes helsetips» på NRK Innlandet.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Tørr hals. Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet, peanøtter eller soya eller overfor hjelpestoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert trangvinkelglaukom, myasthenia gravis, alvorlig ulcerøs kolitt, toksisk megakolon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidig bruk av potent CYP3A4- hemmere hos pasienter med moderat til kraftig nedsatt lever eller nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler – TOVIAZ bør brukes med forsiktighet hos pasienter med: Betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon. Ved obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Organiske årsaker til overaktiv blære må utelukkes før behandling. Angioødem er rapportert med fesoterodin, og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Forsiktighet skal utvises ved risiko for QT-forlengelse. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antimuskarine eller antikolinerge egenskaper kan resultere i uttalte terapeutiske effekter og bivirkninger.
For ytterligere informasjon,
se her.

Pfizer Norge AS, MT innehaver

PP-TOV-NOR-0082

Pen