Pasienttilfelle – Gunda!

About Pasienttilfelle – Gunda!

Gunda lider av overaktiv blære. I dette pasienttilfellet skal vi hjelpe Gunda til et liv med mindre plager og økt livskvalitet!

Module Content

Introduksjon og anamnese

Text lesson

Vi blir litt bedre kjent med Gunda.

Text lesson

Vi begynner med noen spørsmål om urininkontinens.

Text lesson

Kjetil kommenterer spørsmålene.

Det første besøket

Text lesson

Vi trenger litt mer informasjon for å kunne behandle Gunda.

Text lesson

Vi stiller noen flere spørsmål.

Text lesson

Her får vi Kjetils kommentarer til spørsmålene.

Text lesson

Hvilke undersøkelser ville du ha utført på Gunda?

Text lesson

Dette er Kjetils anbefalinger med tanke på undersøkelser.

Neste avtale

Text lesson

Vi får laboratoriesvarene.

Text lesson

Lesson 2:  Valg av behandling

Hvilken behandling ville du ha valgt for Gunda?

Text lesson

Lesson 3:  Gundas behandling

Kjetil gir sine behandlingsanbefalinger.

Text lesson

Hva tenker du om den medisinske behandlingen?

Text lesson

Lesson 5:  Kjetil kommenterer

Kjetil kommenterer den medisinske behandlingen.

Text lesson

Lesson 6:  Til slutt

Noen avsluttende ord fra Kjetil

Pen