Vi begynner med å stille deg et par spørsmål som handler om urininkontinens. Klikk på det svaret du mener er riktig. I neste trinn får du Kjetils kommentarer til spørsmålene.
(Klikk på pilen du ser ovenfor, for å svare på neste spørsmål.)

PP-TOV-NOR-0082

Pen