Kjetils kommentarer til valg av undersøkelse

SPØRSMÅL 1 - Nye undersøkelser

Det jeg ville ha gjort i dette tilfellet, er å:
1. Be Gunda fylle ut vannlatingsdagbok i tre dager.
2. Teste for å kunne utelukke urinveisinfeksjon.
3. Foreta en gynekologisk undersøkelse for å utelukke kreft og andre årsaker til inkontinens.
4. Utelukke nevrologisk sykdom (f.eks. begynnende multippel sklerose)
Senere er det mulig å foreta en urodynamisk undersøkelse, men jeg mener det er for tidlig i vurderingsprosessen å gjøre det nå.

SPØRSMÅL 2 – Endring av medisinering

Her anbefaler jeg å bytte ut blodtrykkslegemiddelet!

DIOVAN COMP inneholder det vanndrivende stoffet hydroklortiazid og bør erstattes med et annet blodtrykkslegemiddel. Hormonbehandlingen kan fortsette, siden den vanligvis ikke påvirker vannlatingen.

PP-TOV-NOR-0082

Pen