Kjetils kommentarer til spørsmålene

SPØRSMÅL 1 – Forekomst av urininkontinens hos kvinner i 2008.

Epincont 2, som var en del av HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2006–2008, viste at forekomsten av urininkontinens hos kvinner hadde økt fra i gjennomsnitt ca. 20 % til ca. 25 % fra 1995–1997 (blå kurve) till2006–2008 (rød kurve)(1)

(1). Marit Helen Ebbesen, Steinar Hunskaar, Guri Rortveit et al., Prevalence, incidence and remission of urinary incontinence in women: longitudinal data from the Norwegian HUNT study (EPINCONT); BMC Urology 2013, May 30;13:27


SPØRSMÅL 2 – Hva er de tre vanligste formene for urininkontinens?

ANSTRENGELSESINKONTINENS 
Også kalt stressinkontinens.
Ved denne typen inkontinens oppstår lekkasjen bare ved anstrengelse, for eksempel ved hoste, latter, nysing eller tunge løft.
TRENGNINGSINKONTINENS  
Også kalt urgeinkontinens.
Detrusormuskelen trekker seg sammen under fyllingsfasen på tross av lite urinvolum.
OVERLØPSINKONTINENS  
Også kalt overflowinkontinens.
Hindringer gjør at blæren ikke blir fullstendig tømt, noe som gir opphav til urinretensjon. Blæren blir kraftig utspent av urin, og lukkemekanismen klarer til slutt ikke lenger å holde igjen.(1)
(1) Janusinfo.se; retningslinjer for behandling av urininkontinens

PP-TOV-NOR-0082

Pen