Kjetils kommentarer til spørsmålene

SPØRSMÅL 1 – Hvilken type inkontinens har Gunda?

Gunda har blandingsinkontinens, som er en kombinasjon av anstrengelsesinkontinens og trengningsinkontinens. 

SPØRSMÅL 2 og 3 – Snakk om vannlatingsproblemer

Mange ganger synes pasientene det er vanskelig å ta opp spørsmålet om urininkontinens. De synes det er flaut, derfor er det viktig at du som lege tar opp spørsmålet og spør om de har vannlatingsproblemer. Gjør det til en vane i din praksis.

Nedenfor finner du fakta fra en nordisk undersøkelse utført av Kompass Kommunikation om pasienter med vannlatingsproblemer. (1)
Undersøkelsen ble utført i Norden, på 6 462 personer fra:

DANMARK – 1 229 personer
FINLAND – 1 144 personer
NORGE – 1 180 personer
SVERIGE – 2 909 personer

61 % var kvinner, og 31 % var menn.

Det vi kunne lese fra undersøkelsen var:

85 % mener at vi bør stille alle over 40 år spørsmål om urininkontinens
58 % har ikke snakket med legen sin om urininkontinens
18 % svarer at de har ventet i mer enn 5 år før de snakket med legen sin om urininkontinens
(1). Nordic Survey on Urinary Dysfunction 2011-2012 International / Nordic Report, Kompass kommunikation

PP-TOV-NOR-0082

Pen