SPØRSMÅL 1 – Kom i gang med den medisinske behandlingen

Det kan være lurt å begynne med en lav dose for å minske risikoen for bivirkninger og se hvordan det går. Da har du også mulighet til å øke dosen for å øke effekten hvis pasienten har få bivirkninger.

Det er for tidlig i utredningsforløpet for å foreta en urodynamisk utredning.


SPØRSMÅL 2 – Den første etterkontrollen

Skriv gjerne ut en til to pakninger med 28–30 tabletter ved det første besøket. 

La gjerne pasienten fylle ut et vannlatingsskjema frem til neste besøk. 

Følg opp pasienten etter 8 uker for å høre om effekten og eventuelle bivirkninger. Da har du også mulighet til å øke dosen av legemiddelet om nødvendig. Dette er viktig for oppfølging av behandlingen.

PP-TOV-NOR-0082

Pen