Kjetils kommentarer til behandlingen

Skaffe pasienten inkontinenshjelpemidler

Bleier og/eller andre inkontinenshjelpemidler

Gi generelle råd

  • Ikke drikk mer enn nødvendig, særlig ikke før sengetid.
  • Vær forsiktig med alkohol og kullsyreholdige drikker.
  • Krydret mat kan gi økt vannlatingsbehov.
  • Husk at supper og visse typer frukt (vannmelon) også inneholder vann.
  • Mosjon, mindfulness og yoga kan hjelpe.
  • Husk å gå regelmessig på toalettet.
  • Bekkenbunnstrening hjelper mot både trengnings- og anstrengelsesinkontinens.
  • Unngå situasjoner som gir urinlekkasjen hvis det er mulig (f.eks. bære tungt).
  • Bruk egnede inkontinenshjelpemidler hvis du har urinlekkasje.
  • Det finnes legemidler mot overaktiv urinblære, medisinering kan påbegynnes.

Instruksjoner for blæretrening

Bildet nedenfor viser endringen i antall vannlatinger hos pasienter som har gjennomført blæretrening. Resultat etter henholdsvis 12 og 24 ukers trening.
(1). Simplified bladder training augments the effectiveness oftolterodine in patients with an overactive bladder”; BJU 2003, Jan; 91: 54-60. A.Mattiasson, University Hospital, Lund, SWE; J.Blaakaer, Skejby Hospital, Aarhus, DEN; K.Høye, Helsetorget Legesenter, Elverum, NOR

Henvise til en uroterapeut for bekkenbunnstrening

Dette kan være til hjelp for både trengningsinkontinens og anstrengelsesinkontinens.

Legemidler

Det er på tide å begynne med medisinsk behandling. I neste trinn får du veiledning om legemiddelbehandling av overaktiv blære.

Urolog

Du bør prøve alle behandlingalternativene ovenfor før du henviser til urolog.

PP-TOV-NOR-0082

Pen