Bakgrunnsinformasjon om Gunda

Velkommen til dette pasienttilfellet, der vi sammen skritt for skritt skal hjelpe Gunda til et bedre liv på tross av hennes utfordringer med overaktiv blære. Vi begynner med å sette oss inn i hvordan tilstanden hennes er nå.

Sosialt

Gunda jobber som sykepleier på et pleiehjem. Hun er skilt og har tre voksne barn.

Tidligere sykdomshistorie 

I de siste fem årene har hun hatt høyt blodtrykk uten komplikasjoner. Hun har hatt en rekke hetetokter og vanskelig for å sovne etter klimakteriet, men det har blitt mye bedre etter at hun fikk behandling med hormonplaster for fire år siden. Ellers har hun vært frisk.

Nåværende medisinering

Diovan Comp – tabletter 160 mg/25 mg x 1 daglig.
Estradot – plaster 50 mikrogram/24 t: 1 plaster som byttes 2 ganger i uken

I de siste tre årene har Gunda hatt økende problemer med urininkontinens. Hun har enn ikke fortalt noen om problemet sitt. Nå lider hun så mye at hun mener hun bør gjøre noe med det.
Gunda sier at hun har urinlekkasje flere ganger om dagen. Iblant kommer det bare litt, andre ganger kan det komme mer. Hun har blitt utrygg og tør ikke gå ut, siden hun er redd for å få urinlekkasje mens hun er ute blant andre mennesker.


PP-TOV-NOR-0082

Pen